W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU w zajęciach terenowych KRAJOBRAZ KULTUROWY MAZUR I WARMII 19.05.22 r.

sZANOWNI pAŃSTWO,

W ZAŁ. 1 ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE

KRAJOBRAZ KULTUROWY MAZUR I WARMII

ORAZ W ZAŁ. 2 PROGRAM I HARMONOGRAM WYJAZDU.