W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU w zajęciach terenowych WYKORZYSTANIE SPONTANICZNYCH PROCESÓW REGENERACJI LASU DO PRZEBUDOWY DRZEWOSTANÓW NA GRUNTACH POROLNYCH 20.05.22 r.

Szanowni Państwo,

w zał.  1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do wyjazdi terenowego

WYKORZYSTANIE SPONTANICZNYCH PROCESÓW REGENERACJI LASU DO PRZEBUDOWY DRZEWOSTANÓW NA GRUNTACH POROLNYCH 

oraz w zał. 2 program i harmonogram wyjazdu planowanego do realizcji 20.05.22 r.