W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU w zajęciach terenowych z noclegiem 14-15.05. 22 r. Biebrza

Szanowni Państwo,

w zał. 1 znajduje się lista Studentów zakwalifikowanych do udzialu w

Wyjeździe terenowym z jednym noclegiem zgodnie z zapotrzebowaniem

PROBLEMATYKA FUNKCJONOWANIA

BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

oraz w zał. 2 harmnoigram i program wyjazdu.