W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU w zajęciach terenowych z noclegiem WIOSENNE ROŚLINY OZDOBNE W KRAJOBRAZIE

Szanowni Państwo,

w zał. 1znajduje się lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu terenowego z jednym noclegiem pt.

WIOSENNE ROŚLINY OZDOBNE W KRAJOBRAZIE

planowanego do realizacji 26-27 maja 2022 r. Program i harmonogram dostępny w zał. 2.