Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

NABÓR NA SZKOLENIE Z LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI AGROFAGÓW ROŚLIN ROLNICZYCH I OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

Szanowi Państwo,

STUDENCI 7 SEMESTRU STUDIÓW INŻYNIERSKICH I 2 SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA

KIERUNKU ROLNICTWO

do 10.11.2022 r. trwa nabór do udziału w szkoleniu z diagnostyki laboratoryjnej agrofagów roślin rolniczych (12 miejsc) oraz kursu obsługi kombajnu zbożowego (8 miejsc).

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 10.11.22 r. w sekretariacie biura projektu Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. R. Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn, pokój 108 F Marta Damszel