Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekruracja uzupełniająca Pracownicy naukowo - dydaktyczni WRiL

Uwaga pracownicy naukowo - dydaktyczni Wydziały Rolnictwa i Leśnictwa

W ramach zadania 13. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR” w ramach w Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości szkolenia: zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na następujące aktywności:

Kurs: Obsługa programu graficznego Adobe Ilustrator

Kurs z zakresu praktycznego wykorzystania oprogramowania ArcGIS

Kurs języka angielskiego na poziomie B2

Warunkiem ubiegania się o udział w szkoleniach jest złożenie przez Kandydata/kę wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Termin złożenia dokumentów do 10 października 2021 r.

Wypełnione dokumenty należy składać w biurze projektu WRiL, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. R. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn,

kierownik projektu prof. dr hab. Bożena Kordan pokój 8E (tel: 515 122 571)

asystent koordynatora dr hab. Marta Damszel pok. 108F