Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekrutacja na staż

STAŻE DLA STUDENTÓW KIERUNKU INFORMATYKA

Z dniem 17.05.2023r. rozpoczęła się rekrutacja na staże realizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR).

Stażystą/stażystką może zostać student/studentka III roku kierunku Informatyka studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023.

Warunkiem ubiegania się o staż jest dostarczenie do dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki w terminie do 02.06.2023 r. poniższych dokumentów:

1) Zał.1 Formularz rekrutacyjny

2) Zał.2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3) Zał.3 Koncepcja własna stażu

 

UWAGA:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się

z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

 

Koordynator Wydziałowy

Karolina Musielak

staze@matman.uwm.edu.pl

tel. 89 524-60-33