W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekrutacja studenci WRiL

 

UWAGA STUDENCI WRiL OGŁASZAMY REKRUTACJĘ NA SZKOLENIA, KURSY I WYJAZDY TERENOWE

 kandydatów do realizacji Zadanie 5. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek WRiL w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

POWR.03.05.00-00-Z201/18

Wsparcie w ramach Zadania 5. skierowane jest do studentów/ek WRiL studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia. W aktualnej ofercie prowadzimy nabór wśród studentów

ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Warsztaty i szkolenia Architektura krajobrazu:
Ocena stanu zdrowotnego drzew (30h) 2 gr. X 10 osób;
Sposoby leczenia i zabezpieczania drzew (30h) 2 gr. X 10 osób;
Program graficzny Adobe Illustrator (24h) 1 gr. X 10 osób.

ROLNICTWA
Obsługa kombajnów zbożowych 8 osób;
Diagnostyka polowa agrofagów roślin uprawnych 3 gr. x 15 osób;

LEŚNICTWA

Obsługa harwesterów  6 osób

 Kurs brakarski 20 osób

 Kurs GIS

 QGIS dla początkujących,

 MLas Inżynier,

 Mapa numeryczna,

Ocena szkód łowieckich 20 osób

Kurs edukatora leśnego 40 osób,

STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW WRiL 4 OSTATNICH SEMESTRÓW TOKU STUDIÓW MOGĄ  UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W WYJAZDACH TERENOWYCH I WIZYTACH STUDYJNYCH.

FORMULARZE REKRUTACYJNE DOSTEPNE SĄ U:

PROF. DR HAB. BOŻENY KORDAN (bozena.kordan@uwm.edu.pl) I DR HAB. MARTY DAMSZEL, PROF. UWM (marta.damszel@uwm.edu.pl)

 KATEDRA ENTOMOLOGII, FITOPATOLOGII I DIADNOSTYKI MOLEKULARNEJ, PRAWOCHENSKIEGO 17, 10-721 OLSZTYN, POKÓJ 108 F, 8E