W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą na warsztaty skierowane do Studentów Filii w Ełku - kierunek pielęgniarstwo

FILIA W EŁKU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Szanowni Studenci!

Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze zimowym/letnim 2021/2022

I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – warsztaty:

  • Zasady współpracy w zespole terapeutycznym.

 

Oferta warsztatów adresowana jest dla studentów/ek 2 roku kierunku pielęgniarstwo I stopnia Filii w Ełku.

Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Katedry Biologii Medycznej, ul. Żołnierska 14C, pok.14, 10-571 Olsztyn

w dniach 19.01-26.01.2022r.

 

Serdecznie zapraszam do udziału.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr n. med. Ewa Kupcewicz