W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie

Wyniki rekrutacji do szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK),
Warsztatów zarządzania stresem oraz Warsztatów zarządzania czasem

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że zakończono rekrutację kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18) - szkolenie przygotowujące do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning).

 

Wyniki rekrutacji do szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning). 
Wyniki rekrutacji do Warsztaów zarządzania stresem
Wyniki rekrutacji do Warsztaów zarządzania czasem

 


 

UWAGA STUDENCI 6 ROKU STUDIÓW!!!

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 
Nabór dotyczy udziału w:
- szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning);
- warsztaty z Zarządzanie stresem;
- warsztaty z Zarządzanie czasem;
 

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

 

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie do dnia 26-11-2021, w godzinach 8.00-15.00.

 

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa

 

Serdecznie zapraszam do udziału.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:

Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl