W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Uwaga Pracownicy Dydaktyczni WKŚiR

Szanowni Państwo,

wznowiona zostaje Rekrutacja (do 15.10.2020 r.) w zakresie

  • certyfikowanego szkolenia w zakresie kompetencji tutorskich,
  • w zakresie emisji i higieny głosu,
  • kursu pedagogicznego i metodycznego w zakresie nowoczesnych metod nauczania.

oraz

Kurs języka angielskiego w łącznym wymiarze 120 godzin (2 semestry) poziom realizacji kursu będzie po teście kwalifikacyjnym.

 

Szczegóły w załączniku.