W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

UWAGA Rekrutacja uzupełniająca do Letniej Szkoły Zarządzania Innowacją

Drogi Studencie, Droga Studentko wyjdź poza schemat, zaskocz pracodawcę swoim doświadczeniem i umiejętnościami na miarę XXI w. !

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją to weekendowy, bezpłatny program skierowany do studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mający na celu nabycie i podniesienie kompetencji z zakresu projektowania, zarządzania innowacją, budowania zespołu, identyfikacji problemów, prototypowania, modelowania i komercjalizacji. Na warsztatach uczestnicy projektu pochylą się nad realnymi problemami różnych przedsiębiorstw, organizacji, instytucji. Warsztaty umożliwią poznanie metody Design Thinking popularnej na świecie metody pracy projektowej, która w sposób bardzo twórczy prowadzi do rozwiązania problemów oraz zmienia sposób kształtowania produktów i usług. Design thinking stawia na potrzeby odbiorców – myślenie o klientach i dla klientów jest w centrum projektowania innowacyjnych rozwiązań. Dodając do tego procesu uniwersalne podejście (Universal Design) tj. takie projektowanie produktów, usług czy otoczenia firmy, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, firmy wzmacniają swoje przewagi konkurencyjne i umacniają pozycję rynkową.


W poszukiwaniu idealnego rozwiązania Uczestników Projektu wspomoże wysoce wyspecjalizowana kadra trenerska i najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Warsztaty odbędą się w semestrze wiosennym 2021/2022 i potrwają 6 weekendów.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie.

Planowany termin rozpoczęcia warsztatów połowa kwietnia 2021roku.

 

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce Do pobrania/Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją

Skan dokumentów rekrutacyjnych prosimy przesłać na adres e-mail: letniaszkola@uwm.edu.pl do dnia 14 kwietnia 2021r.

Oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu - Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn z dopiskiem "Rekrutacja LSZI" do 14 kwietnia 2021r.

 

Uwaga:

W przypadku potwierdzenia kryterium dotyczącego średniej ocen z semestru poprzedząjącego złożenie wniosku rekrutacyjnego uznaje się skan zaświadczenia wydanego przez Dziekanat.

 

Kontakt:
Hanna Marciak
koordynator LSZI
Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie
tel. 514 563 000