W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Uwaga Studenci WKŚiR kierunek Leśnictwo rok II i III

Szanowni Państwo,

informujemy, że kierunek Leśnictwo realizowany na Wydziale Kształtowanie Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów I stopnia o profilu kształcenia praktycznym, prowadzony w formie stacjonarnej jest współfinansowany ze środków projektu pt.:  „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczaniaPOWR.03.05.00-00-Z201/18. Obejmuje roczniki studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.  Szczegóły w załączniku.

Studenci i Studentki aktualnego II i III roku Leśnictwa zobowiązani sa do złożenia poniższych formularzy w sekretariacie Projektu

Katedta Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, R. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn, pok. 108F;  Kontakt dr hab. Marta Damszel

1. Deklaracja Uczestnictwa

2. Kwestionariusz Osobowy

3. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu