W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

UWAGA wyniki Rekrutacji do Letniej Szkoły Zarządzania Innowacją

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do Letniej Szkoły Zarządzania Innowacją

Lista podstawowa studentów i studentek zakwalifikowanych do Projektu

Zadanie 11: „Moduł 2. Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie”

Lp.

 

Nr albumu

Nr zgłoszenia

Kierunek studiów

Poziom studiów/semestr

1.

 

144200

4/2021

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

II stopnia/ 4 z 4

2.

 

151623

15/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 6 z 6

3.

 

157927

1/2021

Dietetyka

I stopnia/ 4 z 6

4.

 

154439

16/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 5 z 6

5.

 

157440

26/2021

Lingwistyka w biznesie

I stopnia/ 4 z 6

6.

 

154417

11/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 6 z 6

7.

 

150778

18/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 6 z 6

8.

 

159602

9/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 4 z 6

9.

 

151957

3/2021

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

I stopnia/ 6 z 7

10.

 

159467

6/2021

Filologia rosyjska

I stopnia/ 4 z 6

11.

 

136086

8/2021

Zarządzanie

II stopnia/ 2 z 4

12.

 

156694

12/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 4 z 6

13.

 

150604

13/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 4 z 6

14.

 

143561

17/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 4 z 6

15.

 

153369

19/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 4 z 6

16.

 

156800

21/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 4 z 6

17.

 

142630

23/2021

Technologia żywności i żywienie człowieka

II stopnia/ 3 z 3

18.

 

158943

2/2021

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

I stopnia/ 4 z 7

19.

 

139742

5/2021

Zarządzanie- Logistyka

II stopnia/ 2 z 4

20.

 

152492

14/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 4 z 6

21.

 

158767

20/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 4 z 6

22.

 

158806

22/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 4 z 6

23.

 

158280

7/2021

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopnia/ 4 z 6

24.

 

152880

24/2021

Technologia żywności i żywienie człowieka

I stopnia / 6 z 7

25.

 

152619

25/2021

Technologia żywności i żywienie człowieka

I stopnia / 6 z 7

 

Lista rezerwowa studentów i studentek zakwalifikowanych do Projektu

Zadanie 11: „Moduł 2. Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie”

Lp.

 

Nr albumu

Nr zgłoszenia

Kierunek studiów

Poziom studiów/semestr

1.

 

146294

10/2021

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

I stopnia/ 6 z 6

2.

 

146576

27/2021

Analiza i kreowanie trendów

II stopnia/ 4 z 4

 

W celu dokończenia procesu rekrutacji Koordynator zadania skontaktuje się z Państwem drogą elektroniczną.