W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Warsztaty dla studentów/ek ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie

UWAGA STUDENCI 6 ROKU STUDIÓW!!!

W ramach realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18) rozpoczynają się dla Państwa warsztaty zajęciowe z Zarządzania czasem i Zarządzania stresem.

 

 

HARMONOGRAM - Warsztaty - Zarządzanie czasem

Forma wsparcia

Data realizacji formy wsparcia

Godziny realizacji formy wsparcia

Temat realizowanej formy wsparcia

Imię i nazwisko prowadzącego

Miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie

Warsztaty

11.04.2022 r.

13:30 – 20:00

Zarządzanie czasem

dr Sylwia Stachowska

sala 100D
Centrum Symulacji Medycznej
al. Warszawska 30
Szpital USK

Warsztaty22.04.2022 r.13:30 – 20:00Zarządzanie czasemdr Sylwia Stachowskasala 100B
Centrum Symulacji Medycznej
al. Warszawska 30
Szpital USK

 

HARMONOGRAM - Warsztaty - Zarządzanie stresem

Forma wsparcia

Data realizacji formy wsparcia

Godziny realizacji formy wsparcia

Temat realizowanej formy wsparcia

Imię i nazwisko prowadzącego

Miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie

Warsztaty

28.04.2022 r.

13:30 – 20:00

Zarządzanie stresem

dr Beata Tomaszewska-Hołub

sala 100C
Centrum Symulacji Medycznej
al. Warszawska 30
Szpital USK

Warsztaty29.04.2022 r.13:30 – 20:00Zarządzanie stresemdr Beata Tomaszewska-Hołubsala 100B
Centrum Symulacji Medycznej
al. Warszawska 30
Szpital USK