Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

wyjazd do Porto w Portugalii

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 6. Moduł 2. „Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNE" w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

Nabór dotyczy wyjazdu do Porto w Portugalii w celu wizyt studyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem.

Termin wyjazdu: 23.10.2023 r. – 27.10.2023 r.

Wsparcie w ramach Zadania 6 skierowane jest do studentów/ek WNE studiujących na  7 semestrze studiów stacjonarnych na kierunku:

1) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia

Termin naboru zgłoszeń:

25.09.2023 r. - 28.09.2023 r.

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

regulamin

kwestionariusz

formularz zgłoszenia

deklaracja uczestnictwa

zgoda na przetwarzanie danych