W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wykłady otwarte "Consumer Behaviour: A European Perspective"

Wykłady otwarte

"Consumer Behaviour: A European Perspective"

Uprzejmie informujemy, że 17 i 23 maja odbędzie się cykl wykładów otwartych (online – MS Teams, kod do zespołu: hs5x5rq) – „Consumer Behaviour: A European Perspective”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan dr Tomáš Sadílek z Prague University of Economics and Business (Department of International Business)

- Część 1 – 17 maja, 2022 (Wtorek) - 9.45-12.00

- Część 2 – 23 maja, 2022 (Poniedziałek) – 13.15-15.30

„Wykład jest organizowany w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18" - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale Nauk Ekonomicznych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."