W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Aktualności:

 • sZANOWNI pAŃSTWO,

  W ZAŁ. 1 ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE

  KRAJOBRAZ KULTUROWY MAZUR I WARMII

  ORAZ W ZAŁ. 2 PROGRAM I HARMONOGRAM WYJAZDU.

 • Szanowni Państwo,

  w zał.  1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do wyjazdi terenowego

  WYKORZYSTANIE SPONTANICZNYCH PROCESÓW REGENERACJI LASU DO PRZEBUDOWY DRZEWOSTANÓW NA GRUNTACH POROLNYCH 

  oraz w zał. 2 program i harmonogram wyjazdu planowanego do realizcji 20.05.22 r.

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się lista Studentów zakwalifikowanych do udzialu w

  Wyjeździe terenowym z jednym noclegiem zgodnie z zapotrzebowaniem

  PROBLEMATYKA FUNKCJONOWANIA

  BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  oraz w zał. 2 harmnoigram i program wyjazdu.

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się lista Studentów zakwalifikowanych do wyjazdu terenowego jednodniowego W POSZUKIWANIU INSPIRACJI ROŚLINNYCH I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU oraz w zał. 2 program i harmonogram wydarzenia.

 •  

  UWAGA STUDENCI WRiL OGŁASZAMY REKRUTACJĘ NA SZKOLENIA, KURSY I WYJAZDY TERENOWE

   kandydatów do realizacji Zadanie 5. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek WRiL w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

  POWR.03.05.00-00-Z201/18

  Wsparcie w ramach Zadania 5. skierowane jest do studentów/ek WRiL studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia. W aktualnej ofercie prowadzimy nabór wśród studentów

  ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Warsztaty i szkolenia Architektura krajobrazu:
  Ocena stanu zdrowotnego drzew (30h) 2 gr. X 10 osób;
  Sposoby leczenia i zabezpieczania drzew (30h) 2 gr. X 10 osób;
  Program graficzny Adobe Illustrator (24h) 1 gr. X 10 osób.

  ROLNICTWA
  Obsługa kombajnów zbożowych 8 osób;
  Diagnostyka polowa agrofagów roślin uprawnych 3 gr. x 15 osób;

  LEŚNICTWA

  Obsługa harwesterów  6 osób

   Kurs brakarski 20 osób

   Kurs GIS

   QGIS dla początkujących,

   MLas Inżynier,

   Mapa numeryczna,

  Ocena szkód łowieckich 20 osób

  Kurs edukatora leśnego 40 osób,

  STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW WRiL 4 OSTATNICH SEMESTRÓW TOKU STUDIÓW MOGĄ  UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W WYJAZDACH TERENOWYCH I WIZYTACH STUDYJNYCH.

  FORMULARZE REKRUTACYJNE DOSTEPNE SĄ U:

  PROF. DR HAB. BOŻENY KORDAN (bozena.kordan@uwm.edu.pl) I DR HAB. MARTY DAMSZEL, PROF. UWM (marta.damszel@uwm.edu.pl)

   KATEDRA ENTOMOLOGII, FITOPATOLOGII I DIADNOSTYKI MOLEKULARNEJ, PRAWOCHENSKIEGO 17, 10-721 OLSZTYN, POKÓJ 108 F, 8E