W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Aktualności:

 • Szanowni Państwo,

  informujemy, że kierunek Leśnictwo realizowany na Wydziale Kształtowanie Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów I stopnia o profilu kształcenia praktycznym, prowadzony w formie stacjonarnej jest współfinansowany ze środków projektu pt.:  „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczaniaPOWR.03.05.00-00-Z201/18. Obejmuje roczniki studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.  Szczegóły w załączniku.

  Studenci i Studentki aktualnego II i III roku Leśnictwa zobowiązani sa do złożenia poniższych formularzy w sekretariacie Projektu

  Katedta Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, R. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn, pok. 108F;  Kontakt dr hab. Marta Damszel

  1. Deklaracja Uczestnictwa

  2. Kwestionariusz Osobowy

  3. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu

   

 • Szanowni Państwo, w zał. 1 znaduje się harmonogram szkolenia z zakresu obsługi kombajnu zbożowego.

 • W imieniu Komisji Rekrytacyjnej informujemy o wynikach rekrutacji na szkolenie z obsługi kombajnu zbożowego.

 • UWAGA STUDENCI KIERUNKU ROLNICTWO

  W ramach projektu pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczaniaPOWR.03.05.00-00-Z201/18.

  Zadanie 5. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek WKŚiR”

   

  Wznawiamy rekrutację na szkolenie „Obsługa kombajnów zbożowych” finansowane
  w ramach Projektu.

  Osoby ubiegające się o uczestnictwo w szkoleniu musza posiadać prawo jazdy kat. T lub B

  Dokumenty niezbędne do aplikacji zamieszczono poniżej:

  Zał. 1

  Zał. 2

  Zał. 3

  Zał. 4

  Zał. 5

  Zał. 6.

 • UWAGA STUDENCI WKŚiR WZNOWIONA REKRUTACJA NA SZKOLENIA, KURSY I WYJAZDY TERENOWE

   kandydatów do realizacji Zadanie 5. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek WKŚiR w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

  POWR.03.05.00-00-Z201/18

  Wsparcie w ramach Zadania 5. skierowane jest do studentów/ek WKŚiR studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Architektura Krajobrazu, Rolnictwo, Leśnictwo,  Ochrona Środowiska i obejmuje następujące formy: warsztaty i certyfikowane szkolenia, wizyty studyjne dla studentów/ek na terenie UE w celu zdobycia przez studenta/tkę nowej wiedzy merytorycznej- 80 studentów/ek ( 4gr x 20osób), wyjazdy terenowe studentów/ek w celu zdobycia wiedzy merytorycznej oraz nabycie kompetencji zgodnie z zapotrzebowaniem. W ofercie Projektu będą realizowane następujące kursy i szkolenia:

  • Ocena stanu zdrowotnego drzew (30 h, 10 osób x 2 grupy);
  • Sposoby leczenia i zabezpieczania drzew (30 h, 10 osób x 2 grupy);
  • Program graficzny Adobe Illustrator  (24h, 10 osób  x 2 grupy);
  • Obsługa kombajnów zbożowych (12 osób);
  • Diagnostyka polowa agrofagów roślin uprawnych  (4 grupy x 15 osób);
  • Przetwórstwo mięsa i produkcja wędlin tradycyjnych (24 h, 12 osób);
  • Przetwórstwo mleka i wyrobów mleczarskich (16 h, 12 osób);
  • Obsługa harwesterów (12 osób);
  • Kurs brakarski (72 h, 1 grupa x 20 osób x 3 edycje);
  • Kurs GIS (32 h, 1 grupa x 20 osób x 3 edycje);
  • QGIS dla początkujących (32 h, 1 grupa x 20 osób x 3 edycje);
  • mLas Inżynier (32 h, 1 grupa x 20 osób x 3 edycje);
  • Mapa numeryczna ( 16 h, 1 grupa x 20 osób x 3 edycje);
  • Ocena szkód łowieckich (24 h, 1 grupa x 20 osób x 3 edycje);
  • Zarządzanie i optymalizacja gospodarki leśnej (24 h, 1 grupa x 20 osób x 3 edycje);
  • Kurs edukatora leśnego (24 h, 1 grupa x 20 osób x 3 edycje);
  • Kosztorysowanie przy użyciu programu NORMA ( 4 grupa x 12 osób x 3 edycje) osób).

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA UDZIELAJĄ PROF. BOŻENA KORDAN (bozena.kordan@uwm.edu.pl) I DR HAB. MARTA DAMSZEL (marta.damszel@uwm.edu.pl)

  DOKUMENTY (ZAŁ. 1, 2, 3, 4, 5, 6) NALEŻY SKŁADAĆ LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ DO 21.10.2020 R. W BIURZE PROJEKTU KATEDRA ENTOMOLOGII, FITOPATOLOGII I DIADNOSTYKI MOLEKULARNEJ, PRAWOCHENSKIEGO 17, 10-721 OLSZTYN, POKÓJ 108 F