W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Aktualności:

 • SZANOWNI PAŃSTWO,

  W ZAŁ. 1 ZNAJDUJE SIĘ LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDÓW TERENOWYCH

  PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI STANU

  SANITARNEGO DRZEWOSTANÓW

  STUDENCI zakwalifikowani jako grupa 1 realizują zadanie 5 listopada 2021 r. , zaś zakwalifikowani do grupy 2 19 listopada 2021 r.

  Szczegółowy program i harmonogram zostanie udostępniony 30.10.2021 r.

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się protokół kwalifiakcji do odbycia kursu brakarskiego. Osoby zakwalifikowane mogą zapoznać się z zakresem merytorycznym, programem i harmonogramem.

   

  Termin: 22.10.2021 - 29.10.2021;

  Szkolenie rozpocznie się 22.10.2021 (dojazd kolacja i zakwaterowanie);

  Wyjazd PKP z Olsztyna Głównego do Poznania Głównego:

  22.10.2021 - godz. 13:46 (17:41 w Poznaniu), dalej zapewniony dojazd do Będlewa

  Powrót PKP z Poznania Głównego do Olsztyna Głównego:

  29.10.2021 - godz. 18:47 (22:28 w Olsztynie);

  Miejsce szkolenia: Będlewo koło Kościana, ok. 30 km na południe od Poznania w kierunku Wrocławia;

  Miejsce zakwaterowania i wyżywienia:

  Pałac Będlewo Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IM PAN
  Będlewo, ul. Parkowa 1
  62-060 Stęszew

 • Szanowni Państwo,

  w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do wyjazdów terenowych

  ODNOWIENIE NATURALNE I SZTUCZNE

  ZJAWISKO SUKCESJI NATURALNEJ NA GRUNTACH POROLNYCH

  Studentów zakwalifikowanych zachęcam do zapoznania się w harmonogramem i programem wyjazdu terenowego.

 • UWAGA STUDENCI WRiL WZNOWIONA REKRUTACJA NA SZKOLENIA, KURSY I WYJAZDY TERENOWE

   kandydatów do realizacji Zadanie 5. Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek WKŚiR w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

  POWR.03.05.00-00-Z201/18

  Wsparcie w ramach Zadania 5. skierowane jest do studentów/ek WRiL studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych I i II stopnia. W aktualnej ofercie prowadzimy nabór wśród studentów

  ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Warsztaty i szkolenia Architektura krajobrazu:
  Ocena stanu zdrowotnego drzew (30h) 2 gr. X 10 osób;
  Sposoby leczenia i zabezpieczania drzew (30h) 2 gr. X 10 osób;
  Program graficzny Adobe Illustrator (24h) 2 gr. X 10 osób.

  ROLNICTWA
  Obsługa kombajnów zbożowych 12 osób;
  Diagnostyka polowa agrofagów roślin uprawnych 4 gr. x 15 osób;

  OCHRONY ŚRODWISKA:

   Kosztorysowanie przy użyciu programu NORMA


  STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW WRiL 4 OSTATNICH SEMESTRÓW TOKU STUDIÓW MOGĄ  UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W WYJAZDACH TERENOWYCH I WIZYTACH STUDYJNYCH.

  ODPOWIEDZI NA PYTANIA UDZIELAJĄ

  PROF. DR HAB. BOŻENA KORDAN (bozena.kordan@uwm.edu.pl) I DR HAB. MARTA DAMSZEL (marta.damszel@uwm.edu.pl)

  DOKUMENTY (ZAŁ. 1, 2) NALEŻY SKŁADAĆ LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ DO 15.11.2021 R. W BIURZE PROJEKTU KATEDRA ENTOMOLOGII, FITOPATOLOGII I DIADNOSTYKI MOLEKULARNEJ, PRAWOCHENSKIEGO 17, 10-721 OLSZTYN, POKÓJ 108 F

   

 • SZANOWNI PAŃSTWO,

  W ZAŁ. LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH STUDENTÓW DO WYJAZDU STUDYJNEGO W TOKU TARGÓW LESNYCH W DNIACH 1-4.09.21 R.