Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekrutacja na szkolenia z „BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” (2023)

REKRUTACJA do UCZESTNICTWA
w projekcie pt: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

POWR .03.05.00-00-Z201/18

 

W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności dydaktycznych kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej i dostosowanie ich do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu poprzez realizację Programu Rozwojowego w latach 2019-2023.

W ramach projektu przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie:

BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” (34h) – kurs specjalistyczny z zakresu wiedzy praktycznej i wykorzystania technologii BIM w projektowaniu konstrukcji budowlanych.

Kurs podstawowy pt. „BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” skierowany jest do pracownikówWydziału Geoinżynierii (10 osób).

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji dydaktycznych wykładowców i pogłębienie ich wiedzy na temat technologii BIM i cyfryzacji pracy konstruktora budowlanego.  Kursanci zapoznają się z szczegółowo z oprogramowaniem do projektowania budynków, konstrukcji i ich analizy. Uczestnicy kursu nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM do analiz konstrukcyjnych, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej i dydaktycznej.

BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” jest to kurs specjalnościowy „konstrukcyjny” pogłębiający i uszczegółowiający wiedzę zdobytą na kursie „BIM w kooperacji wielobranżowej” o aspekty związane z posługiwaniem się oprogramowaniem Vectorworks, Archicad i Tekla oraz umiejętności praktyczne potrzebne w projektowaniu budynków i konstrukcji budowlanych. W ramach kursu kursanci uczą się jak wykorzystać oprogramowanie BIM w pracy zawodowej konstruktora i dydaktyka. Zapoznają się z procesem cyfryzacji danych oraz mogą praktycznie przećwiczyć wykorzystanie skanerów i gogli w projektowaniu i analizie konstrukcji budowlanych. Swoim doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji cyfryzacji danych podzielą się firmy z branży konstruktorskiej projektujące i wykonujące zlecenia dla inwestorów na całym świecie.

Kurs odbędzie się w terminie:

1 grupa: 24.04.2023 – 27.04.2023  (7-10 osób)

Kurs odbywa się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie, w godz. 9.00 -17.00

Organizator zapewnia:

  • ciekawy i innowacyjny program nauczania,
  • sprzęt komputerowy i legalne oprogramowanie,
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską i materiały dydaktyczne,
  • obiady oraz przerwy kawowe,
  • certyfikaty.

Serdecznie zapraszam do zapisywania się na to szkolenie, które macie Państwo ZUPEŁNIE ZA DARMO! – warto skorzystać !!!

 

Kursanci osiągną następujące efekty:

Wiedza: pracownicy posiadają wiedzę praktyczną i podstawę dydaktyczną do tego jak przygotować model numeryczny na podstawie projektu ustroju konstrukcyjnego oraz jak zdygitalizować dane cyfrowe (chmurę punktów) i przeprowadzić analizy i płynny przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego

Umiejętności: kursanci potrafią modelować informacje o budynku, poprzez modelowanie struktur zawierających różne rodzaje materiałów budowlanych i wykorzystanie technik wirtualnych do prezentacji efektów pracy i w procesie dydaktycznym

Kompetencje: pracownik Wydziału Geoinżynierii będzie miał możliwość wzbogacenia swojego warsztatu dydaktycznego o przykłady praktyczne oraz nowe narzędzia i techniki cyfrowe wykorzystywane w procesie projektowym

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów formalnych:

zatrudnienie na umowę o pracę lub akt mianowania w UWM w wymiarze co najmniej ½ etatu;

zatrudnienie w UWM przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego;

zatrudnienie jako nauczyciel akademicki

Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów merytorycznych:

wskazanie przez Kandydata/kę, w jaki sposób wykorzysta nabyte w projekcie umiejętności dydaktyczne w kształceniu studentów/ek.

wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych, w semestrze letnim 2022/2023 oraz udokumentowanie tego faktu poprzez np.: złożenia oświadczenia,  wprowadzenie do Sylabusa realizowanego/ych przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie lub złożenie informacji o obronionej pracy inżynierskiej lub magisterskiej gdzie wykorzystano zdobytą wiedzę.

Po spełnieniu powyższych wymagań dodatkowym kryterium przyjęcia na kurs będzie kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty wypełnione i podpisane należy składać
w godz. 8.00-14.00 do dnia 12.04.2023
 w sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej pok. 3.33 ul. Heweliusza 4.
Liczy się kolejność zgłoszeń!

 

Pytania proszę kierować na adres email: jopaw@uwm.edu.pl

 

Pliki do pobrania

Regulamin Zadanie 14_WG pracownicy

oświadczenie kompetencje dydaktyczne tabela

oświadczenie kompetencje dydaktyczne

Zał. 14.1_formularz_zgloszeniowy_WG

Zał. 14.2_zgoda przetwarzanie danych_WG

Zał. 14.3_deklaracja uczestnictwa_WG

Zał. 14.4_kwestionariusz_osobowy_WG

Zał. 14.5_oswiadczenie_uczestnika_WG

Zał. 14.6_umowa_uczestnictwa_WG

harmonogram szkolenia KONSTR