Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekrutacja na szkolenie - „BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” (2023)

REKRUTACJA do UCZESTNICTWA
w projekcie pt: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

POWR .03.05.00-00-Z201/18

 

W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności dydaktycznych kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej i dostosowanie ich do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu poprzez realizację Programu Rozwojowego w latach 2019-2023.

W ramach projektu przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie:

„BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” (34h) – kurs specjalistyczny z zakresu wiedzy praktycznej i wykorzystania technologii BIM w branży budowlanej i instalacyjnej.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji dydaktycznych wykładowców i pogłębienie ich wiedzy na temat technologii BIM i cyfryzacji pracy inżyniera.  Kursanci zapoznają się z oprogramowaniem do projektowania budynków oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Uczestnicy kursu nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej i dydaktycznej.

Kurs podstawowy pt. „BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” skierowany jest do pracownikówWydziału Geoinżynierii (10 osób).

„BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” Kurs specjalnościowy „instalacyjny” uzupełniający wiedzę o aspekty związane z obsługą oprogramowania z grupy BIM. Kursanci będą wykorzystywać programy: Vectorworks i Archicad w kontekście pozyskiwania informacji środowiskowych i opracowania modelu BIM m.in. instalacji odwadniającej. Dodatkowo kursanci zapoznają się z oprogramowaniem ArCADia i posiądą umiejętności praktyczne potrzebne w projektowaniu instalacji budowlanych. W ramach kursu kursanci uczą się jak wykorzystać oprogramowanie BIM w pracy zawodowej inżyniera. Zapoznają się z procesem cyfryzacji danych wykorzystując nowoczesne narzędzia skanujące i wirtualną rzeczywistość w analizie projektów. Swoim doświadczeniem w projektowaniu instalacji i cyfryzacji danych podzielą się firmy z bogatym doświadczeniem w projektowaniu różnych rodzajów instalacji w BIM.  Kursanci nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej i dydaktycznej.

Kurs odbędzie się w terminie:

1 grupa: 18.04.2023 – 21.04.2023  (7-10 osób)

Kurs odbywa się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie w godz. 9.00 -17.00

Kurs przygotowany dla pracowników Wydziału Geoinżynierii, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii w budownictwie, inżynierii środowiska i instalacjach.

 

Organizator zapewnia:

  • ciekawy i innowacyjny program nauczania,
  • sprzęt komputerowy i legalne oprogramowanie,
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską i materiały dydaktyczne,
  • obiady oraz przerwy kawowe,
  • certyfikaty.

Serdecznie zapraszam do zapisywania się na to szkolenie, które macie Państwo ZUPEŁNIE ZA DARMO! – warto skorzystać !!!

Kursanci osiągną następujące efekty:

Wiedza: posiadają wiedzę praktyczną jak przygotować model terenu i pozyskać dane środowiskowe oraz jak wykonać projekt instalacyjny i przeprowadzić płynny przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego

Umiejętności: potrafią modelować informacje o instalacjach w budynku, poprzez modelowanie struktur zawierających różne komponenty i wykorzystanie technik wirtualnych do prezentacji efektów swojej pracy

Kompetencje: pracownik Wydziału Geoinżynierii będzie miał możliwość wzbogacenia swojego warsztatu dydaktycznego o przykłady praktyczne oraz nowe narzędzia i techniki cyfrowe wykorzystywane w procesie projektowym i dydaktycznym

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1.       Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów formalnych:

- zatrudnienie na umowę o pracę lub akt mianowania w UWM w wymiarze co najmniej ½ etatu;

- zatrudnienie w UWM przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego;

- zatrudnienie jako nauczyciel akademicki


2.       Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie w dniu składania formularza rekrutacyjnego następujących kryteriów merytorycznych:

- wskazanie przez Kandydata/kę, w jaki sposób wykorzysta nabyte w projekcie umiejętności dydaktyczne w kształceniu studentów/ek.

- wykorzystania w ramach prowadzonych zajęć nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych, w semestrze letnim 2022/2023 oraz udokumentowanie tego faktu poprzez np.: złożenia oświadczenia

- wprowadzenie do Sylabusa realizowanego/ych przedmiotu/ów w systemie Sylabus UWM w Olsztynie lub złożenie informacji o obronionej pracy inżynierskiej lub magisterskiej gdzie wykorzystano zdobytą wiedzę.

 

3.       Po spełnieniu powyższych wymagań dodatkowym kryterium przyjęcia na kurs będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

Dokumenty wypełnione i podpisane należy składać
w godz. 8.00-14.00 do dnia 12.04.2023
 w sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej pok. 3.33 ul. Heweliusza 4.
Liczy się kolejność zgłoszeń!

 

Pytania proszę kierować na adres email: jopaw@uwm.edu.pl

 

Pliki do pobrania

Regulamin Zadanie 14_WG pracownicy

oświadczenie kompetencje dydaktyczne tabela

oświadczenie kompetencje dydaktyczne

Zał. 14.1_formularz_zgloszeniowy_WG

Zał. 14.2_zgoda przetwarzanie danych_WG

Zał. 14.3_deklaracja uczestnictwa_WG

Zał. 14.4_kwestionariusz_osobowy_WG

Zał. 14.5_oswiadczenie_uczestnika_WG

Zał. 14.6_umowa_uczestnictwa_WG

harmonogram szkolenia INSTAL