Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Osoby przyjęte na szkolenie: BIM w kooperacji wielobranżowej

Lista Podstawowa Rankingowa

Studentów/ek zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie POWR.03.05.00-00Z201/18

Zadanie 7. „Moduł 2.Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG” Osoby przyjęte na szkolenie: BIM w kooperacji wielobranżowej

 

Plik pdf do pobrania

 

Projekt pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 7. „Moduł 2.Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG”