W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 • Uprzejmie informujemy, że 14, 21 i 28 stycznia 2022 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Worldwide Destinations”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes z Szent István University Gödöllő, HU.

  Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się turystyką i rekreacją. Główne obszary działalności naukowej to środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i kulturowe aspekty turystyki, związane z nimi wyzwania globalne oraz rozwój zrównoważony. Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes, jako jedna z niewielu lub wręcz jedyna osoba na świecie, trzykrotnie uzyskał tytuł doktora habilitowanego w trzech różnych dyscyplinach naukowych (management and administration, environmental sciences and regional sciences) na trzech różnych uniwersytetach. Prof. Dávid jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, 23 monografii, i 74 rozdziałów w monografiach, dotyczących m.in. zagadnień zrównoważonego rozwoju turystyki.

   

  Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

 • HARMONOGRAM

  WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

  Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"

  KURS MASAŻU I i II STOPNIA Część teoretyczna dla Grupy 1 i Grupy 2 12.01.2022 r. – 21.01.2022 r.

    

  Harmonogram do pobrania w pliku PDF

  Program kursu do pobrania w pliku PDF

   

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

  Koordynator projektu:

  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

  Asystent koordynatora projektu:

  dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141

   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

   

 • HARMONOGRAM

  WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

  Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"

   Kurs wychowawcy wypoczynku letniego 14.12.2021 r. – 15.02.2022 r.

  Harmonogram do pobrania w pliku PDF

  Program kursu do pobrania w pliku PDF

   

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

  Koordynator projektu:

  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

  Asystent koordynatora projektu:

  dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141

   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • HARMONOGRAM

  WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

  Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"

   

  Kurs animatora czasu wolnego (10 godzin)

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

  Koordynator projektu:

  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

  Asystent koordynatora projektu:

  dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141

   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 • Lista Podstawowa Rankingowa studentów/ek zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie POWR.03.05.00-00-Z201/18

  Zadanie 7. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ-Geoinżynierii”

   

  Animator czasu wolnegoWychowawca wypoczynku Masaż I i II st.Przewodnik turystyczny
  146108153493147986148008
  146058157075153493146542
  147986146542153770153131
  153131148869148008153894
  147974151924148869146108
  151924152730152730153160
  153894157069146108147993
  153160161430153160153123
  147981147981153123157079
  165346161449165346146058
  156568157079156568153153
  153902163767163767139793
  153153161440146058161425
  161464158683148884163764
  139793161453161440165218
  158685161464153153 
  165218163765139793 
   162679163765 
   163764162679 
   158685161461 
    158685 
    161459 
    163768 
    157087 
    157084 
    157240 
    157065 
    157062 
    151154 
    143955 
    147974 
    148871 
      

  Projekt pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zadanie 7. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ-Geoinżynierii”