Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Rekrutacja na szkolenie - „BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” (2023)

REKRUTACJA do UCZESTNICTWA
w projekcie pt: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

POWR .03.05.00-00-Z201/18

 

W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności zawodowych studentów i dostosowanie ich do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu poprzez realizację Programu Rozwojowego w latach 2019-2023.

W ramach projektu przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie:

BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” (34h) – kurs specjalistyczny z zakresu wiedzy praktycznej i wykorzystania technologii BIM w projektowaniu konstrukcji i obiektów budowlanych.

Kurs pt. „BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” skierowany jest do STUDENTÓW STACJONARNYCH WG studiujących na:

- ostatnim semestrze studiów inżynierskich (1 stopień),

- ostatnim semestrze studiów magisterskich (2 stopień)

- studiujących na kierunkach:

  • Budownictwo,
  • Geodezja i Kartografia,
  • Inżynieria Środowiska,
  • Gospodarka Przestrzenna.

Każdy z Państwa zdobędzie tu wiedzę i umiejętności potrzebne w Waszych zawodach!

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych i pogłębienie wiedzy na temat technologii BIM i cyfryzacji pracy inżyniera.  Kursanci zapoznają się z szczegółowo z oprogramowaniem do projektowania budynków, konstrukcji i ich analizy. Uczestnicy kursu nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM do analiz konstrukcyjnych, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej.

BIM W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH” jest to kurs specjalnościowy „konstrukcyjny” pogłębiający i uszczegółowiający wiedzę zdobytą na kursie „BIM w kooperacji wielobranżowej” o aspekty związane z posługiwaniem się oprogramowaniem Vectorworks, Archicad i Tekla oraz umiejętności praktyczne potrzebne w projektowaniu budynków i konstrukcji budowlanych. W ramach kursu kursanci uczą się jak wykorzystać oprogramowanie BIM w pracy zawodowej inżyniera. Zapoznają się z procesem cyfryzacji danych oraz mogą praktycznie przećwiczyć wykorzystanie skanerów i gogli w projektowaniu i analizie konstrukcji budowlanych. Swoim doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji cyfryzacji danych podzielą się firmy z branży konstruktorskiej projektujące i wykonujące zlecenia dla inwestorów na całym świecie.

 

 

Kurs odbędzie się w terminie:

1 grupa: 25.04.2023 – 28.04.2023  (10-15 osób)

Kurs odbywa się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie, w godz. 9.00 -17.00

W razie konieczności otrzymujecie Państwo oficjalne zwolnienie z zajęć - konieczność wystawienia zwolnienia proszę zgłaszać do dr inż. Joanny Pawłowicz ( jopaw@uwm.edu.pl)

Organizator zapewnia:

  • ciekawy i innowacyjny program nauczania,
  • sprzęt komputerowy i legalne oprogramowanie,
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską i materiały dydaktyczne,
  • obiady oraz przerwy kawowe,
  • certyfikaty.

 

Serdecznie zapraszam do zapisywania się na to szkolenie, które macie Państwo ZUPEŁNIE ZA DARMO! – warto skorzystać !!!

 

Kursanci osiągną następujące efekty:

Wiedza: studenci posiadają wiedzę praktyczną do tego jak przygotować model numeryczny na podstawie projektu ustroju konstrukcyjnego oraz jak zdygitalizować dane cyfrowe (chmurę punktów) i przeprowadzić analizy i płynny przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego

Umiejętności: kursanci potrafią modelować informacje o budynku, poprzez modelowanie struktur zawierających różne rodzaje materiałów budowlanych i wykorzystanie technik wirtualnych do prezentacji efektów pracy

Kompetencje: student Wydziału Geoinżynierii będzie miał możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o przykłady praktyczne oraz nowe narzędzia i techniki cyfrowe wykorzystywane w procesie projektowym

W razie pytań proszę o kontakt ze mną na grupie MS Teams  (kod ajh5i0k )
lub na mój email jopaw@uwm.edu.pl

Dokumenty wypełnione i podpisane należy składać
 do 11.04.2023 w godz. 8.00-14.00
 w sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej pok. 3.33 ul. Heweliusza 4.
Poza tym proszę o przesłanie skanu/zdjęcia dokumentów na adres email: jopaw@uwm.edu.pl

Liczy się kolejność zgłoszeń!

 

Pliki do pobrania

Regulamin Zadanie 7_WG studenci

Karta samooceny BIM w konstrukcjach budowlanych

Zał.7.1_Formularz zgłoszeniowy

Zał.7.2_Zgoda przetwarzanie danych

Zał.7.3_Deklaracja uczestnictwa

Zał.7.4_Kwestionariusz WG

Zał.7.5_Oświadczenie WG

Zał.7.6_Umowa WG

harmonogram szkolenia KONSTR