W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 • HARMONOGRAM

  WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

  Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"

   

  Kurs instruktora rekreacji ruchowej specjalność trener osobisty

   

  Harmonogram do pobrania w pliku PDF

  Program kursu do pobrania w pliku PDF

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

  Koordynator projektu:

  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

  Asystent koordynatora projektu:

  dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141

   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 • HARMONOGRAM

  WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

  Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"

  Kurs animatora czasu wolnego

  Grupa 1

  Harmonogram do pobrania w formie PDF

  Program do pobrania w frmie PDF

   Grupa 2

  Harmonogram do pobrania w formie PDF

  Program do pobrania w frmie PDF

   

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

  Koordynator projektu:

  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

  Asystent koordynatora projektu:

  dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141

   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

   

   

 • UWAGA STUDENCI !

  Trwa rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

  Nabór dotyczy szkoleń/kursów dedykowanych dla studentów kierunku: Budownictwo oraz innych pokrewnych kierunków (studenci ostatnich 2 semestrów studiów stacjonarnych I stopnia oraz ostatnich 3 semestrów studiów stacjonarnych II stopnia)

  Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej

  Termin naboru zgłoszeń: do 12 maja 2022 r.

   

  Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):

  Wypełnioną kartę samooceny oraz formularze: zał. nr 1, zał. nr 2 bardzo proszę wydrukować i podpisać (czytelnie). 

   

  Do dnia 12.05.2022 należy wypełnione i podpisane dokumenty (bez dat) przesłać w formie skanu na adres  jopaw@uwm.edu.pl

  Poza tym konieczne jest również dostarczenie oryginalnych wypełnionych i podpisanych wersji papierowych dokumentów.

  Dokumenty można składać do dnia 12.05.2022 

  Oryginały dokumentów proszę składać w  sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej  (Ewa Pyskło, Agata Kowalczyk pok. 3.33 ul. Heweliusza 4) w dni powszednie w godz. 7-15

   

  Termin realizacji kursu:  maj-czerwiec 2022 r.

  Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  Informacji udzieli również:

  Dr inż. Joanna Pawłowicz – email: jopaw@uwm.edu.pl lub zapraszam do kontaktu na platformie MS Teams

   

  Pliki do pobrania:

  Karty samooceny dla studentów budownictwa

  „Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej”

  Regulamin i załączniki do regulaminu

  Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

  zał. nr 2 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

  zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

  zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

  zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczestnictwa

   

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG”  zapraszamy do kontaktu.

  Dr inż. Joanna Pawłowicz – email: jopaw@uwm.edu.pl lub zapraszam do kontaktu na platformie MS Teams

   

 • WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"

  SZKOLENIE REVIT

  HARMONOGRAM

   

   

  SZKOLENIE REVIT

  PROGRAM