Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 • REKRUTACJA do UCZESTNICTWA
  w projekcie pt: Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania

  POWR .03.05.00-00-Z201/18

   

  W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności zawodowych studentów i dostosowanie ich do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu poprzez realizację Programu Rozwojowego w latach 2019-2023.

  W ramach projektu przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie:

  „BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” (34h) – kurs specjalistyczny z zakresu wiedzy praktycznej i wykorzystania technologii BIM w branży budowlanej i instalacyjnej.

  Kurs pt.  „BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” skierowany jest do STUDENTÓW STACJONARNYCH WG studiujących na:

  - ostatnim semestrze studiów inżynierskich (1 stopień),

  - ostatnim semestrze studiów magisterskich (2 stopień)

  - studiujących na kierunkach:

  • Budownictwo,
  • Geodezja i Kartografia,
  • Inżynieria Środowiska,
  • Gospodarka Przestrzenna.

  Każdy z Państwa zdobędzie tu wiedzę i umiejętności potrzebne w Waszych zawodach!

  Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych i pogłębienie ich wiedzy na temat technologii BIM i cyfryzacji pracy inżyniera.  Kursanci zapoznają się z szczegółowo z oprogramowaniem do projektowania budynków oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Uczestnicy kursu nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej.

  Kurs podstawowy pt. „BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” skierowany jest do studentówWydziału Geoinżynierii (15 osób).

  „BIM W INSTALACJACH BUDOWLANYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA” Kurs specjalnościowy „instalacyjny” uzupełniający wiedzę o aspekty związane z obsługą oprogramowania z grupy BIM. Kursanci będą wykorzystywać programy: Vectorworks i Archicad w kontekście pozyskiwania informacji środowiskowych i opracowaniu modelu BIM instalacji odwadniającej. Dodatkowo kursanci zapoznają się z oprogramowaniem ArCADia i posiądą umiejętności praktyczne potrzebne w projektowaniu instalacji budowlanych. W ramach kursu kursanci uczą się jak wykorzystać oprogramowanie BIM w pracy zawodowej instalatora. Zapoznają się z procesem cyfryzacji danych wykorzystując nowoczesne narzędzia i wirtualną rzeczywistość w analizie projektów. Swoim doświadczeniem w projektowaniu instalacji i cyfryzacji danych podzielą się firmy z bogatym doświadczeniem w projektowaniu różnych rodzajów instalacji w BIM.  Kursanci nie tylko posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem BIM, ale będą wiedzieli jak praktycznie tę wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej.

   

   

  Kurs odbędzie się w terminie:

  1 grupa: 17.04.2023 – 20.04.2023  (10-15 osób)

  Kurs odbywa się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie w godz. 9.00 -17.00

  W razie konieczności otrzymujecie Państwo oficjalne zwolnienie z zajęć - konieczność wystawienia zwolnienia proszę zgłaszać do dr inż. Joanny Pawłowicz ( jopaw@uwm.edu.pl)

  Organizator zapewnia:

  • ciekawy i innowacyjny program nauczania
  • sprzęt komputerowy i legalne oprogramowanie,
  • wykwalifikowaną kadrę trenerską i materiały dydaktyczne,
  • obiady oraz przerwy kawowe,
  • certyfikaty.

   

  Serdecznie zapraszam do zapisywania się na to szkolenie, które macie Państwo ZUPEŁNIE ZA DARMO! – warto skorzystać 

   

  Kursanci osiągną następujące efekty:

  Wiedza: posiadają wiedzę praktyczną jak przygotować model terenu i pozyskać dane środowiskowe oraz jak wykonać projekt instalacyjny i przeprowadzić płynny przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego

  Umiejętności: potrafią modelować informacje o instalacjach w budynku, poprzez modelowanie struktur zawierających różne komponenty i wykorzystanie technik wirtualnych do prezentacji efektów swojej pracy

  Kompetencje: student Wydziału Geoinżynierii będzie miał możliwość wzbogacenia swojego warsztatu zawodowego o przykłady praktyczne oraz nowe narzędzia i techniki cyfrowe wykorzystywane w procesie projektowym

  W razie pytań proszę o kontakt ze mną na grupie MS Teams  (kod ajh5i0k )
  lub na mój email jopaw@uwm.edu.pl

  Dokumenty wypełnione i podpisane należy składać
   do 11.04.2023 w godz. 8.00-14.00
   w sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej pok. 3.33 ul. Heweliusza 4.
  Poza tym proszę o przesłanie skanu/zdjęcia dokumentów na adres email: jopaw@uwm.edu.pl

  Liczy się kolejność zgłoszeń!

   

  Pliki do pobrania

  Regulamin Zadanie 7_WG studenci

  Karta samooceny BIM w instalacjach budowlanych i inżynierii środowiska

  Zał.7.1_Formularz zgłoszeniowy

  Zał.7.2_Zgoda przetwarzanie danych

  Zał.7.3_Deklaracja uczestnictwa

  Zał.7.4_Kwestionariusz WG

  Zał.7.5_Oświadczenie WG

  Zał.7.6_Umowa WG

   

  harmonogram szkolenia INSTAL

 • Lista Podstawowa Rankingowa studentów/ek zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie POWR.03.05.00-00-Z201/18

  Zadanie 7. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ-Geoinżynierii”

  Z przykrością informunemy, że pozostałe kursy się nie odbędą ze względu na zbyt małą liczbę chętnych.

  Projekt pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zadanie 7. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ-Geoinżynierii”

 •  

  HARMONOGRAM

  WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

  Projekt pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"

   

  Kurs instruktora rekreacji ruchowej specjalność trener osobisty

   

  Harmonogram do pobrania w pliku PDF

  Program kursu do pobrania w pliku PDF

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

  Koordynator projektu:

  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

  Asystent koordynatora projektu:

  dr Joanna Bukowska – joanna.bukowska@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego