Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Aktualności:

 • Szanowni Państwo,

  trwa nabór pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa do udziału w wizycie studyjnej do przodującej światowej firmy produkującej innowacyjne maszyny rolnicze i nowoczesne rozwiązania w zakresie uprawy gleby, siewu i ochrony upraw na terenie Niemiec. Arkusze rektutacyjne należy składać w biurze projektu w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej pok. 2E (prof. Bożena Kordan) lub 108 F (dr hab. Marta Damszel).

 • Szanowni Państwo,

  Pracownicy WRiL w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach statystycznych

  Podstawy analizy danych z PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics

  Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO

  W zał. 2 znajduje się program i harmonogram kursu w zakresie Podstaw analizy danych z PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics planowanego do realizacji 6-7 lutego 2023 r.,
  a zał. 3 informacje dotyczace kursu nt. Analizy statystycznej wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO, który odbędzie się w dniach 13-14.02. 23 r.

 • Szanowni Państwo,

  do 3 lutego 2023 roku trwa dodatkowy nabór do udziału w szkoleniach statystycznych dedykowanych pracownikom Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa:

  1. Podstawy analizy danych z PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics - 16 godzin
  oraz
  2. Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO -16 godzin

  Osoby zainteresowane szkoleniami składają formularze rekrutacyjne do koordynatora wydziałowego prof. dr hab. Bożeny Kordan lub asystenta dr hab. Marty Damszel w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej.

 • Szanowni Państwo,

  Nauczyciel akademiccy WRiL w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziału w

  Kursie z zakresu praktycznego wykorzystania ArcGIS

  W zał. 2 i zał. 3 znajdują się program i harmonogram zajęć oraz zakres merytoryczny kursu. Zajęcia bedą odbywały się w sali 5E (Katerda Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn).

 • Szanowni Państwo,

  PRACOWNICY WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

  do 12 stycznia 2023 r. można składać aplikację do udziału w szkoleniu w zakresie praktycznego wykorzystania ArcGis. Dokumenty niezbędne w rekrutacji uzupełniającej znajdują się w zał. (1, 2, 3, 4, 5, 6). Wypełnione formularze można skałdać w sekretariacie biura pokój 108F Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej WRiL Prawocheńskiego 17. Osoby do kontaktu Bożena Kordan, Marta Damszel.