Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Aktualności:

 • Szanowni Państwo,

  PRACOWNICY WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

  do 23 października 2022 r. można składać aplikację do udziału w szkoleniu w zakresie praktycznego wykorzystania ArcGis. Dokumenty niezbędne w rekrutacji uzupełniającej znajdują się w zał. (1, 2, 3, 4, 5, 6). Wypełnione formularze można skałdać w sekretariacie biura pokój 108F Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej WRiL Prawocheńskiego 17. Osoby do kontaktu Bożena Kordan, Marta Damszel.

 • Szanowni Państwo,

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w dniach 27-29.09.2022 r. będzie trwał nabór na konsultacje indywidualne z języka angielskiego. Zajęcia będą realizowane w semestrze zimowym 2022/2023.
  Kontakt i składanie formularzy rekrutacyjnych: prof. dr hab. Bożena Kordan tel: 515 122 571

 • Szanowni Panstwo,

  w zał. 1 znajduje się wynik kwalifikacji uzupełniajacej w ramach rekrutacji pracowników Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa na kurs języka angielskiego poziom B2 WRiL.

  Zajęcia odbywają sie cyklicznie we  wtorki i piątki w sali 112F ul. R. Prawocheńskiego 17, Olsztyn.

 • Szanowni Państwo,

  PRACOWNICY WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA

  w dniach

  od 2 do 4 LISTOPADA 2021 R. TRWA DODATKOWY NABÓR DO UDZIAŁU W KURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B2. APLIKACJE MOŻNA SKŁADAĆ W BIURZE PROJEKTU.

  KONTAKT PROF. DR HAB. BOŻENA KORDAN, DR HAB. MARTA DAMSZEL

   

 • Szanowni Państwo,

  Uczestnicy kursu z języka angielskiego poziom B2 w zał. znajduje się harmonogram zajęć w semestrze zimowym.