Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Aktualności:

 • Szanowni Państwo,

  Uczestnicy kursu z języka angielskiego poziom B2 w zał. znajduje się harmonogram zajęć w semestrze zimowym.

 • SZANOWNI PAŃSTWO,

  W ZAŁ.  ZNAJDUJE SIE WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY JĘZYKOWEJ B2 WYŁONIONYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ.

 • Uwaga Pracownicy WRiL

  uczestnicy kursu

  obsługi programu graficznego ADOBE ILLUSTRATOR

  w zał. 1 znajdje się  program szkolenia oraz w zał. 2 harmonogram

 • Uwaga pracownicy naukowo - dydaktyczni Wydziały Rolnictwa i Leśnictwa

  W ramach zadania 13. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR” w ramach w Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości szkolenia: zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na następujące aktywności:

  Kurs: Obsługa programu graficznego Adobe Ilustrator

  Kurs z zakresu praktycznego wykorzystania oprogramowania ArcGIS

  Kurs języka angielskiego na poziomie B2

  Warunkiem ubiegania się o udział w szkoleniach jest złożenie przez Kandydata/kę wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

  Termin złożenia dokumentów do 10 października 2021 r.

  Wypełnione dokumenty należy składać w biurze projektu WRiL, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. R. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn,

  kierownik projektu prof. dr hab. Bożena Kordan pokój 8E (tel: 515 122 571)

  asystent koordynatora dr hab. Marta Damszel pok. 108F

   

   

 • Uwaga pracownicy naukowo - dydaktyczni Wydziały Rolnictwa i Leśnictwa

  W ramach zadania 13. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WKŚiR” w ramach w Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości szkolenia: zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na szkolenie:

  Obsługa programu graficznego Adobe Ilustrator

  Warunkiem ubiegania się o udział w szkoleniach jest złożenie przez Kandydata/kę wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

  Termin złożenia dokumentów do 30 września 2021 r.

  Wypełnione dokumenty należy składać w biurze projektu WRiL, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. R. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn,

  kierownik projektu prof. dr hab. Bożena Kordan pokój 8E (tel: 515 122 571)

  asystent koordynatora dr hab. Marta Damszel pok. 108F