W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ Świadome kształtowanie krajobrazu rolniczego (ferme ornée) na przykładzie parku Mużakowskiego – największego parku w stylu krajobrazowym w Polsce, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Szanowni Państwo,

w zał. 1 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do udziau w wizycie studyjnej

Świadome kształtowanie krajobrazu rolniczego (ferme ornée) na przykładzie parku Mużakowskiego
– największego parku w stylu krajobrazowym w Polsce, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO

W zał. 2 można zapoznać się z programem i harmonoragmem wyjazdu.