W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

WRiL Harmonogram kursu obsługi programu graficznego ADOBE ILLUSTRATOR

Szanowni Państwo,

Studenci zakwalifikowaniu (lista) do udziału w kursie Adobe Ilustrator w dniach 15-17.11.2021 r

w zał. 1 znajduje się program oraz w zał. 2 harmonogram kursu obsługi programu Adobe Ilustrator.