Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Lekarski

Aktualności:

 • UWAGA STUDENCI 6 ROKU STUDIÓW!!!

  W ramach realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18) rozpoczynają się dla Państwa warsztaty zajęciowe z Zarządzania czasem i Zarządzania stresem.

  HARMONOGRAM - Warsztaty - Zarządzanie czasem

  Forma wsparcia

  Data realizacji formy wsparcia

  Godziny realizacji formy wsparcia

  Temat realizowanej formy wsparcia

  Imię i nazwisko prowadzącego

  Miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie

  Warsztaty

  18.04.2023 r.

  14:00 – 20:30

  Zarządzanie czasem

  dr Magdalena Raczyńska

  sala 222
  Centrum Behringa
  al. Warszawska 30
  Szpital USK

  Warsztaty24.04.2023 r.13:30 – 20:00Zarządzanie czasemdr Magdalena Raczyńskasala 222
  Centrum Behringa
  al. Warszawska 30
  Szpital USK
  Warsztaty25.04.2023 r.13:30 – 20:00Zarządzanie czasemdr Magdalena Raczyńskasala 223
  Centrum Behringa
  al. Warszawska 30
  Szpital USK

   

  HARMONOGRAM - Warsztaty - Zarządzanie stresem

  Forma wsparcia

  Data realizacji formy wsparcia

  Godziny realizacji formy wsparcia

  Temat realizowanej formy wsparcia

  Imię i nazwisko prowadzącego

  Miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie

  Warsztaty

  19.04.2023 r.

  13:30 – 20:00

  Zarządzanie stresem

  dr Beata Tomaszewska-Hołub

  sala 100D
  Centrum Symulacji Medycznej
  al. Warszawska 30
  Szpital USK

  Warsztaty26.04.2023 r.13:30 – 20:00Zarządzanie stresemdr Beata Tomaszewska-Hołubsala 206
  Centrum Symulacji Medycznej
  al. Warszawska 30
  Szpital USK
  Warsztaty28.04.2023 r.13:30 – 20:00Zarządzanie stresemdr Beata Tomaszewska-Hołubsala 222
  Centrum Behringa
  al. Warszawska 30
  Szpital USK

   

   

   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 • Szanowni Państwo.

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.03.2023 roku rozpoczynamy cykl wykładów otwartych Pana Prof. Eckarta Haneke z Wydziału Dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Bernie.

  Wykłady są zorganizowane w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18 Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.

  Wykłady odbędą się na platformie Google Meet w następujących terminach:

  Wykład 1:

  01.03.2023 w godzinach 15.00 – 18.00 „Nail surgery”
  Link do spotkania w Google Meet: https://meet.google.com/rza-igpf-phd

  Wykład 2:

  08.03.2023 w godzinach 15.00 – 18.00 “Dermatologic surgery”
  Link do spotkania w Google Meet
  https://meet.google.com/vrx-yroz-azu

  Wykład 3:

  22.03.2023 w godzinach 15.00 – 18.00 “Dermatologic surgery of the penis”
  Link do spotkania w Google Meet:
   https://meet.google.com/ccy-cfjv-qmu

   

   

  Prof. Eckart Haneke jest profesorem na Wydziale Dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Bernie w Szwajcarii, dermatologiem w Klinice Dermatologicznej we Freiburgu w Niemczech, starszym konsultantem do spraw dermatologii w Centrum Dermatologii Epidermis w Instytucie CUF w Porto w Portugalii, Konsultantem na Wydziale Dermatologii na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. Główne zainteresowania badawcze prof. Haneke to choroby paznokci, dermatopatologia, chirurgia dermatologiczna, choroby błony śluzowej jamy ustnej i dermatologia estetyczna.

  Prof. Eckart Haneke jest autorem ponad 300 artykułów w czasopismach, 160 rozdziałów w książkach, jednej książki oraz współredaktorem pięciu książek z dziedziny dermatologii. Wygłosił ponad 1200 wykładów na zjazdach krajowych i międzynarodowych. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego kilku czasopism i recenzentem rękopisów dla następujących czasopism: Archives of Dermatology, British Journal of Dermatology, European Journal of Dermatology, Der Hautarzt, Journal of American Academy of Dermatology, Journal of European Academy of Dermatology and Venereology oraz Dziennika Niemieckiego Towarzystwa Dermatologicznego.

   

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o kontakt mailowy z:
  Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
  Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

   

   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 • UWAGA STUDENCI 6 ROKU STUDIÓW!!!

  Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

   
  Nabór dotyczy udziału w:
  - szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning);
  - warsztaty z Zarządzanie stresem;
  - warsztaty z Zarządzanie czasem;
   

  W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

   

  Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie do dnia 21-11-2022, w godzinach 8.00-15.00.

   

  Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

  zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych

  zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

  zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

  zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

  zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa

   

  Serdecznie zapraszam do udziału.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:

  Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
  Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
   
   

   

 • Szanowni Państwo.

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2022 roku w godz. 13.00 – 16.00 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego UWM w Olsztynie, odbędzie się wykład otwarty Pana Prof. Bertholda Koletzko z Uniwersytetu Monachijskiego, pt: „Health effects of polyunsaturated fatty acids – diet or genes”.

  Pan Prof.Berthold Koletzko zgodził się poprowadzić wykład na zaproszenie Pani dr hab. n. med. Elżbiety Jarockiej – Cyrta, prof UWM, Kierownika Katedry Pediatrii Klinicznej, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

  Wykład jest zorganizowany w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.

  Prof. Berthold Koletzko jest profesorem pediatrii na LMU - Ludwig-Maximilians-Universität Monachium, Niemcy i kieruje Oddziałem Medycyny metabolicznej i żywieniowej w Szpitalu Dziecięcy im. dr von Haunera, Univ. Monachijskiego Centrum Medycznego. Profesor Berthold Koletzko staż w zakresie pediatrii odbył w Uniwersytecie w Diseldorfie. W 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Monachium. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczyły schorzeń metabolicznych, niedożywienia i prawidłowego żywienia dzieci. Był światowym pionierem badań  nad syntezą i rolą biologiczną wieloniesnasyconych  kwasów tłuszczowych. Prace naukową kontynuował w  Klinice Żywienia Pediatrycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Toronto
  w  Kanadzie w latach 1986-1988. Po powrocie do Niemiec kierował zespołem badającym metabolizm  kwasów tłuszczowych w różnych okresach życia dziecka. W 1989 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, w 1992 roku został profesorem Uniwersytetu Ludwika Maksymilina w Monachium, który należy do 10 najlepszych uniwersytetów w Europie.

  W dalszej swojej pracy profesor rozwijał pionierskie metody badawcze dotyczące metabolizmu kwasów tłuszczowych, kierował konsorcjum zajmującym się badaniami dotyczącymi programowania żywieniowego (suma otrzymanych grantów to ponad 20 milionów Euro). Profesor Koletzko jest autorem ponad 900 prac z zakresu żywienia, programowania żywieniowego, metabolizmu lipidów.

  Liczba cytować 18 700, Ineks Hirscha 68, Impact Factor 2370. Jest autorem 210 rozdziałów do książek oraz 36 monografii.Profesor Koletzko był edytorem wielu czasopism o międzynarodowym zasięgu.

  Od wielu lat profesor Koletzko wspiera młodych naukowców z Polski, współpracował z Instytutem-Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, prowadził wiele badań międzynarodowych z udziałem badaczy z Polski (Childhood Obesity Project, Early Nutrition). W 2019 roku Profesor Koletzko uzyskał tytuł  Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Profesor Koletzko jest świetnym wykładowcą, powadzi wykłady na konferencjach międzynarodowych oraz w ośrodkach akademickich w ramach zajęć dydaktycznych.

   

  Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o kontakt mailowy z:
  Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
  Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

   

   


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 • UWAGA STUDENCI 6 ROKU STUDIÓW!!!

  W ramach realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18) rozpoczynają się dla Państwa warsztaty zajęciowe z Zarządzania czasem i Zarządzania stresem.

   

   

  HARMONOGRAM - Warsztaty - Zarządzanie czasem

  Forma wsparcia

  Data realizacji formy wsparcia

  Godziny realizacji formy wsparcia

  Temat realizowanej formy wsparcia

  Imię i nazwisko prowadzącego

  Miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie

  Warsztaty

  11.04.2022 r.

  13:30 – 20:00

  Zarządzanie czasem

  dr Sylwia Stachowska

  sala 100D
  Centrum Symulacji Medycznej
  al. Warszawska 30
  Szpital USK

  Warsztaty22.04.2022 r.13:30 – 20:00Zarządzanie czasemdr Sylwia Stachowskasala 100B
  Centrum Symulacji Medycznej
  al. Warszawska 30
  Szpital USK

   

  HARMONOGRAM - Warsztaty - Zarządzanie stresem

  Forma wsparcia

  Data realizacji formy wsparcia

  Godziny realizacji formy wsparcia

  Temat realizowanej formy wsparcia

  Imię i nazwisko prowadzącego

  Miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie

  Warsztaty

  28.04.2022 r.

  13:30 – 20:00

  Zarządzanie stresem

  dr Beata Tomaszewska-Hołub

  sala 100C
  Centrum Symulacji Medycznej
  al. Warszawska 30
  Szpital USK

  Warsztaty29.04.2022 r.13:30 – 20:00Zarządzanie stresemdr Beata Tomaszewska-Hołubsala 100B
  Centrum Symulacji Medycznej
  al. Warszawska 30
  Szpital USK