W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Wydział Lekarski

Aktualności:

 •  

                                                                                                                      

   

  Szanowni Państwo.

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 – 18 czerwca 2020 r. odbędą się dwa wykłady otwarte online Pani Prof. Judith E. Tintinalli, MD, MS, FACEP z University of North Carolina School of Medicine Depatrment of Emergency Medicine, pt. „Syncope - omdlenia” oraz „Toxidromes and general care of poisoned patient - Toxydromy i opieka nad pacjentem zatrutym”.

  Wykłady zostały zorganizowane w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie wykładów otwartych na Wydziale Lekarskim.

  Pani prof. Judith E. Tintinalli jest jednym z najwybitniejszych profesorów w skali światowej z zakresu medycyny ratunkowej. W swoim dorobku posiada liczne osiągnięcia naukowe, jest autorką wielu publikacji oraz książek. W trakcie swojej kariery zawodowej otrzymała wiele nagród i wyróżnień od światowych towarzystw naukowych.

  Dr Tintinalli jest profesorem i założycielem Wydziału Medycyny Ratunkowej na University of North Carolina w Chapel Hill. Jest także adiunktem w Departamencie Polityki i Zarządzania Zdrowotnego w Szkole Zdrowia Publicznego oraz Dziennikarstwa Medycznego w Szkole Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej na Uniwersytecie Północnej Karoliny. Uzyskała stopień naukowy w Wayne State University School of Medicine. Ukończyła szkolenie rezydenta i otrzymała tytuł magistra w dziedzinie badań klinicznych Zaprojektuj analizę statystyczną z University of Michigan. Dr Tintinalli była Prezesem Amerykańskiej Rady Medycyny Ratunkowej (1989-1990), prezesem Rady Dyrektorów Rezydentów Medycyny Ratunkowej i przewodniczącą Komitetu Rezydencji Łącznikowej (prekursorem Rady Akredytacyjnej dla Absolwentów Edukacji Medycznej).
   
  Jest redaktorką naczelną największego na świecie podręcznika medycyny ratunkowej „Medycyna ratunkowa Tintinalli”, obecnie opracowuje dziewiąte wydanie McGraw Hill. Siódma edycja otrzymała tytuł Best Surgical Book of 2011 od British Medical Association. Była członkiem zarządu i zastępcą redaktora Annals of Emergency Medicine do 2005 r. Została wybrana do National Academy of Sciences, Institute of Medicine w 1997 r. Była członkiem North Carolina Institute of Medicine, Task Force on the Uninsured (2005). Dr Tintinalli, była prezesem Stowarzyszenia Naukowych Katedr Medycyny Ratunkowej (2006-2007), jest redaktorem naczelnym Access Emergency Medicine, cyfrowej biblioteki medycyny ratunkowej McGraw Hill, wydanej w styczniu 2007 roku. Została mianowana redaktorem naczelnym Emergency Emergency Medicine Lekarze w lipcu 2013 r. W 2013 r. otrzymała nagrodę za całokształt twórczości od Akademii Pedagogicznej Uniwersytetu Północnej Karoliny. W 2016 roku została mianowana Honorowym Członkiem American College of Osteopathic Emergency Medicine oraz profesorem klinicznym Michigan State University College of Osteopathic Medicine. W 2017 roku została powołana na członka naukowej rady doradczej MDCalc.org. Została wybrana do Alpha Omega Alpha Medical Honor Society w kwietniu 2017 r. przez University of North Carolina School of Medicine. W październiku 2018 r. American College of Emergency Physicians uznało jedną z kluczowych nagród przywódczych społeczeństwa za nagrodę Judith E. Tintinalli za wybitny wkład w edukację. W kwietniu 2019 r. otrzymała nagrodę Janice A. Wachtler Pedagog roku, przyznawaną przez American College of Osteopathic Emergency Physicians. W 2019 r. Otrzymała tytuł Fellow Międzynarodowej Federacji Medycyny Ratunkowej.Wyróżnienie to zostanie przyznane podczas spotkania Zoom IFEM 24 czerwca i formalnie na Zgromadzeniu IFEM 2021 w Dubaju.

   

  Program wykładu


   

  Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 • Szanowni Państwo,
  informujemy, że zakończono rekrutację kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18) - szkolenie przygotowujące do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning).

   

  Wyniki rekrutacji do szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning).


 • UWAGA STUDENCI!!!

  Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 8 – "Moduł 2. Szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Lekarskiego"  w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

   
  Nabór dotyczy udziału w szkoleniu przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), które realizowane będzie wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning).
   

  W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatniego roku studiów Kierunku Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

   

  CEL SZKOLENIA:

  Usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej przez studentów/tki podczas studiów na Kierunku Lekarskim w celu przygotowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Szkolenie ma ułatwić i przyśpieszyć naukę, a także pomóc w przystępny sposób powtórzyć podstawę wiedzy wymaganej w trakcie Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

  ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA OBEJMUJE:

  - Położnictwo, Psychiatria, Bioetyka i Prawo, Chirurgia, Orzecznictwo, Medycyna rodzinna, Endokrynologia, Gastrologia, Ginekologia, Zdrowie publiczne, Nefrologia, Hematologia, Kardiologia,  Pediatria, Położnictwo, Pulmonologia, Anestezjologia, Reumatologia, Medycyna ratunkowa.

   

  Termin realizacji szkolenia: 1 grudnia 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

   

  Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

  zał. nr 2 do Regulaminu - zgodna na przetwarzanie danych osobowych

  zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

  zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

  zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

  zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczesnictwa