W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Nauk o Zdrowiu Strefa Pracownika

Aktualności:

 • Szanowni Państwo!

  Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 16. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

  OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY.

  Rekrutacja obejmuje nabór na:

  • Kurs języka angielskiego, który będzie realizowany od semestru zimowego 2020/2021 do semestru letniego 2022/2023 (6 semestrów x 40 godzin dydaktycznych, 2 grupy 9-osobowe). Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej. POZIOM NAUCZANIA ZOSTANIE USTALONY PO PRZEPROWADZENIU TESTU WSTĘPNEGO.

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursie jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu, w sekretariacie Katedry Biologii Medycznej SZP, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn, pok. 14 w terminie 04-06.11.2020, w godzinach 8.00-15.00.

  DOKUMENTY MOŻNA PRZESŁAĆ SKANEM POD ADRES: anna.czestochowska@uwm.edu.pl, NASTĘPNIE ORYGINAŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM ROZDZIELNI KORESPONDENCJI.

  KOORDYNATOR PROJEKTU

  dr n. med. Ewa Kupcewicz

 • Szanowni Państwo!

  Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 16. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

  OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY.

  Rekrutacja obejmuje nabór na:

  • Kurs języka angielskiego, który będzie realizowany od semstru zimowego 2020/2021 do semestru letniego 2022/2023 (6 semestrów x 40 godzin dydaktycznych, 2 grupy 9-osobowe). Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie lub w wersji zdalnej, w zależności od sytuacji epidemicznej kraju. POZIOM NAUCZANIA ZOSTANIE USTALONY PO PRZEPROWADZENIU TESTU WSTĘPNEGO.

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursie jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Zalącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu, w sekretariacie Katedry Biologii Medycznej SZP, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn, pok. 14 w terminie 07-11.09.2020, w godzinach 8.00-15.00.

  DOKUMENTY MOŻNA PRZESŁAĆ SKANEM POD ADRES: anna.czestochowska@uwm.edu.pl, NASTĘPNIE ORYGINAŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM ROZDZIELNI KORESPONDENCJI.

  OSOBY, KTÓRE DOSTARCZYŁY FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE PODCZAS I TURY REKRUTACJI RÓWNIEŻ PRZYSTĄPIĄ DO TESTU WSTĘPNEGO OKREŚLAJĄCEGO POZIOM NAUCZANIA (BEZ KONIECZNOŚCI PONOWNYCH ZGŁOSZEŃ).

  Regulamin, informacje o kursach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.zpr2.uwm.edu.pl w zakładce Strefa Pracownika/Szkoła Zdrowia Publicznego.

  Serdecznie zapraszam do udziału.

  KOORDYNATOR PROJEKTU

  dr n. med. Ewa Kupcewicz

   

 • Szanowni Państwo!

  Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 16. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

  OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY

  Rekrutacja obejmuje nabór na:

  • Kurs języka angielskiego na poziomie C1, który będzie realizowany od semestru letniego 2019/2020 do semestru zimowego 2022/2023 (6 semestrów x 40 godzin dydaktycznych, 2 grupy 9-osobowe);
  • Kurs podstawy statystyki medycznej i metodyka stosowana w badaniach klinicznych, który będzie realizowany w semestrze letnim 2019/2020 (8 godzin dydaktycznych, 2 grupy 5-osobowe).

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursach jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu, w sekretariacie Katedry Biologii Medycznej SZP, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn, pok. 14 w terminie 02-06.03.2020, w godzinach 8.00-15.00.

  Serdecznie zapraszam do udziału.

  KOORDYNATOR PROJEKTU

  dr n. med. Ewa Kupcewicz

   

  Załącznik z ogłoszeniem

   

   

 • Wyniki rekrutacji na kurs języka angielskiego oraz statystyki medycznej i metodyki stosowanej w badaniach klinicznych dedekowany nauczycielom akademickim Szkoły Zdrowia Publicznego w ramach Zadania 16. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ", będącego częścią projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18:

  1. Kurs statystyki medycznej i metodyki stosowanej w badaniach klinicznych.

  Lista podstawowa:

  L.p.ID Pracownika
  15628
  27254
  390372
  4100575
  5100563

   

  2. Kurs języka angielskiego.

  Lista podstawowa:

  L.p.ID Pracownika
  13392
  25628
  33429
  47254
  590198
  64012
  73040
  82020