W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją

Aktualności:

 • Drogi Studencie, Droga Studentko wyjdź poza schemat, zaskocz pracodawcę swoim doświadczeniem i umiejętnościami na miarę XXI w. !

  Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją to weekendowy, bezpłatny program skierowany do studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mający na celu nabycie i podniesienie kompetencji z zakresu projektowania, zarządzania innowacją, budowania zespołu, identyfikacji problemów, prototypowania, modelowania i komercjalizacji. Na warsztatach uczestnicy projektu pochylą się nad realnymi problemami różnych przedsiębiorstw, organizacji, instytucji. Warsztaty umożliwią poznanie metody Design Thinking popularnej na świecie metody pracy projektowej, która w sposób bardzo twórczy prowadzi do rozwiązania problemów oraz zmienia sposób kształtowania produktów i usług. Design thinking stawia na potrzeby odbiorców – myślenie o klientach i dla klientów jest w centrum projektowania innowacyjnych rozwiązań. Dodając do tego procesu uniwersalne podejście (Universal Design) tj. takie projektowanie produktów, usług czy otoczenia firmy, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, firmy wzmacniają swoje przewagi konkurencyjne i umacniają pozycję rynkową.


  W poszukiwaniu idealnego rozwiązania Uczestników Projektu wspomoże wysoce wyspecjalizowana kadra trenerska i najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Warsztaty odbędą się w semestrze wiosennym 2021/2022 i potrwają 6 weekendów.
  W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie.

  Planowany termin rozpoczęcia warsztatów połowa kwietnia 2021roku.

   

  Dokumenty rekrutacyjne w zakładce Do pobrania/Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją

  Skan dokumentów rekrutacyjnych prosimy przesłać na adres e-mail: letniaszkola@uwm.edu.pl do dnia 14 kwietnia 2021r.

  Oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu - Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn z dopiskiem "Rekrutacja LSZI" do 14 kwietnia 2021r.

   

  Uwaga:

  W przypadku potwierdzenia kryterium dotyczącego średniej ocen z semestru poprzedząjącego złożenie wniosku rekrutacyjnego uznaje się skan zaświadczenia wydanego przez Dziekanat.

   

  Kontakt:
  Hanna Marciak
  koordynator LSZI
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie
  tel. 514 563 000

 • Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji do Letniej Szkoły Zarządzania Innowacją

  Lista podstawowa studentów i studentek zakwalifikowanych do Projektu

  Zadanie 11: „Moduł 2. Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie”

  Lp.

   

  Nr albumu

  Nr zgłoszenia

  Kierunek studiów

  Poziom studiów/semestr

  1.

   

  144200

  4/2021

  Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

  II stopnia/ 4 z 4

  2.

   

  151623

  15/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 6 z 6

  3.

   

  157927

  1/2021

  Dietetyka

  I stopnia/ 4 z 6

  4.

   

  154439

  16/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 5 z 6

  5.

   

  157440

  26/2021

  Lingwistyka w biznesie

  I stopnia/ 4 z 6

  6.

   

  154417

  11/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 6 z 6

  7.

   

  150778

  18/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 6 z 6

  8.

   

  159602

  9/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 4 z 6

  9.

   

  151957

  3/2021

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  I stopnia/ 6 z 7

  10.

   

  159467

  6/2021

  Filologia rosyjska

  I stopnia/ 4 z 6

  11.

   

  136086

  8/2021

  Zarządzanie

  II stopnia/ 2 z 4

  12.

   

  156694

  12/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 4 z 6

  13.

   

  150604

  13/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 4 z 6

  14.

   

  143561

  17/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 4 z 6

  15.

   

  153369

  19/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 4 z 6

  16.

   

  156800

  21/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 4 z 6

  17.

   

  142630

  23/2021

  Technologia żywności i żywienie człowieka

  II stopnia/ 3 z 3

  18.

   

  158943

  2/2021

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  I stopnia/ 4 z 7

  19.

   

  139742

  5/2021

  Zarządzanie- Logistyka

  II stopnia/ 2 z 4

  20.

   

  152492

  14/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 4 z 6

  21.

   

  158767

  20/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 4 z 6

  22.

   

  158806

  22/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 4 z 6

  23.

   

  158280

  7/2021

  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  I stopnia/ 4 z 6

  24.

   

  152880

  24/2021

  Technologia żywności i żywienie człowieka

  I stopnia / 6 z 7

  25.

   

  152619

  25/2021

  Technologia żywności i żywienie człowieka

  I stopnia / 6 z 7

   

  Lista rezerwowa studentów i studentek zakwalifikowanych do Projektu

  Zadanie 11: „Moduł 2. Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie”

  Lp.

   

  Nr albumu

  Nr zgłoszenia

  Kierunek studiów

  Poziom studiów/semestr

  1.

   

  146294

  10/2021

  Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

  I stopnia/ 6 z 6

  2.

   

  146576

  27/2021

  Analiza i kreowanie trendów

  II stopnia/ 4 z 4

   

  W celu dokończenia procesu rekrutacji Koordynator zadania skontaktuje się z Państwem drogą elektroniczną.

   

 • Drogi Studencie, Droga Studentko wyjdź poza schemat, zaskocz pracodawcę swoim doświadczeniem i umiejętnościami na miarę XXI w. !

  Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją to weekendowy, bezpłatny program skierowany do studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mający na celu nabycie i podniesienie kompetencji z zakresu projektowania, zarządzania innowacją, budowania zespołu, identyfikacji problemów, prototypowania, modelowania i komercjalizacji. Na warsztatach uczestnicy projektu pochylą się nad realnymi problemami różnych przedsiębiorstw, organizacji, instytucji. Warsztaty umożliwią poznanie metody Design Thinking popularnej na świecie metody pracy projektowej, która w sposób bardzo twórczy prowadzi do rozwiązania problemów oraz zmienia sposób kształtowania produktów i usług. Design thinking stawia na potrzeby odbiorców – myślenie o klientach i dla klientów jest w centrum projektowania innowacyjnych rozwiązań. Dodając do tego procesu uniwersalne podejście (Universal Design) tj. takie projektowanie produktów, usług czy otoczenia firmy, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, firmy wzmacniają swoje przewagi konkurencyjne i umacniają pozycję rynkową.


  W poszukiwaniu idealnego rozwiązania Uczestników Projektu wspomoże wysoce wyspecjalizowana kadra trenerska i najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Warsztaty odbędą się w semestrze wiosennym 2021/2022 i potrwają 6 weekendów.
  W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie.

  Planowany termin rozpoczęcia warsztatów przełom marca/kwietnia 2021roku.

   

  Dokumenty rekrutacyjne w zakładce Do pobrania/Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją

  Skan dokumentów rekrutacyjnych prosimy przesłać na adres e-mail: letniaszkola@uwm.edu.pl do dnia 26 marca 2021r.

  Oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu - Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn z dopiskiem "Rekrutacja LSZI" do 2 kwietnia 2021r.

   

  Uwaga:

  W przypadku potwierdzenia kryterium dotyczącego średniej ocen z semestru poprzedząjącego złożenie wniosku rekrutacyjnego uznaje się skan zaświadczenia wydanego przez Dziekanat.

   

  Kontakt:
  Hanna Marciak
  koordynator LSZI
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie
  tel. 89 524 51 62

 • Drogi Studencie, Droga Studentko wyjdź poza schemat, zaskocz pracodawcę swoim doświadczeniem i umiejętnościami na miarę XXI w. !

  Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją to weekendowy, bezpłatny program skierowany do studentów i studentek 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mający na celu nabycie i podniesienie kompetencji z zakresu projektowania, zarządzania innowacją, budowania zespołu, identyfikacji problemów, prototypowania, modelowania i komercjalizacji. Na warsztatach uczestnicy projektu pochylą się nad realnymi problemami różnych przedsiębiorstw, organizacji, instytucji. Warsztaty umożliwią poznanie metody Design Thinking popularnej na świecie metody pracy projektowej, która w sposób bardzo twórczy prowadzi do rozwiązania problemów oraz zmienia sposób kształtowania produktów i usług. Design thinking stawia na potrzeby odbiorców – myślenie o klientach i dla klientów jest w centrum projektowania innowacyjnych rozwiązań. Dodając do tego procesu uniwersalne podejście (Universal Design) tj. takie projektowanie produktów, usług czy otoczenia firmy, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, firmy wzmacniają swoje przewagi konkurencyjne i umacniają pozycję rynkową.


  W poszukiwaniu idealnego rozwiązania Uczestników Projektu wspomoże wysoce wyspecjalizowana kadra trenerska i najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Warsztaty odbędą się w semestrze wiosennym 2021/2022 i potrwają 6 weekendów.
  W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie.

  Planowany termin rozpoczęcia warsztatów przełom marca/kwietnia 2021roku.

   

  Dokumenty rekrutacyjne w zakładce Do pobrania/Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją

  Skan dokumentów rekrutacyjnych prosimy przesłać na adres e-mail: letniaszkola@uwm.edu.pl do dnia 10 marca 2021r.

  Oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu - Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn z dopiskiem "Rekrutacja LSZI" do 15 marca 2021r.

   

  Kontakt:
  Hanna Marciak
  koordynator LSZI
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie
  tel. 89 524 51 62