Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Certyfikowane szkolenia i warsztaty

UWAGA STUDENCI !!!

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadanie 6. Moduł 2. „Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNE w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

 Nabór dotyczy następujących szkoleń/kursów:

 W ramach Zadania 6 Uczestnikom/czkom są oferowane następujące formy wsparcia:

1)   warsztaty:

a)      Zarządzanie biznesem - gry symulacyjne

b)      Metodyka jakościowych badań konsumenckich praktyczne aspekty

c)      Metodyka badań rynkowych i marketingowych - praktyczne aspekty

d)      Praktyczne aspekty tworzenia strategii i skutecznej aplikacji w zakresie e-handlu

e)       Zarządzanie sprzedażą

f)       Mikroekonomia konkurencyjności warsztaty w j. angielskim

Wsparcie w ramach Zadania 6 skierowane jest do studentów/ek WNE studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów stacjonarnych na kierunkach:

1)      Zarządzanie – studia pierwszego i drugiego stopnia,

2)      Ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia,

3)      Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia.

Termin realizacji kursów i szkoleń:  semestr letni r. ak. 2020/2021

Termin naboru zgłoszeń:

01.04.2021 r. - 09.04.2021 r.

Wydłużenie terminu naboru zgłoszeń do 20.04.2021 r.

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Deklaracja uczestnictwa

Kwestionariusz

Oświadczenie

Umowa

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 6. Moduł 2. „Warsztaty, zajęcia z pracodawcami oraz wizyty studyjne dla studentów/ek WNE”  zapraszamy do kontaktu.

Koordynatorzy projektu:

dr Tomasz Wierzejski – tomasz.wierzejskik@uwm.edu.pl, (89) 523 4757

dr Marek Siemiński - markos@uwm.edu.pl, (89) 523 4757

dr Dominika Kuberska -dominika.kuberska@uwm.edu.pl (89) 523 44 71