W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 •  

   

  UWAGA STUDENCI!!!

  Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

   

  Nabór dotyczy następujących szkoleń/kursów:

   

  a) Szkolenie z programów AutoCAD i Revit (szkolenie dedykowane dla studentów kierunku: Inżynieria Środowiska)

  - AutoCAD (zaawansowany - 2 dni, Kompletne 2D - 5 dni, Projektowanie 3D – 3 dni) 10 dni/64 h + Pakiet e-kursów AutoCAD)

  - REVIT (MEPHVAC, WOD-KAN, Instalacje wewnętrzne, Konstrukcja, Architektura) 18 dni + Pakiet e-kursów Revit)

   

  Termin naboru zgłoszeń:

  od 17 lutego 2020 do 13 marca 2020.

   

  Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):

  - formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

  - formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

   

  Miejsce składania zgłoszeń na kursy z programów AutoCAD i Revit:

  - sekretariat Katedry Inżynierii Środowiska ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn, pokój 102, godz. 8.00 – 15.00 - u Pani dr inż. Marty Kisielewskiej

  - alternatywnie dokumenty można zostawić w pokoju 105 (Katedra Inżynierii Środowiska) u pana dr inż. Tomasza Jóźwiaka (tel. 608 534 141)

   

   

  b) Kursy dedykowane dla studentów kierunku: Turystyka i Rekreacja

  - Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Nordic Walking

  - Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością trener osobisty

  - Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Instruktor Fitness

  - Kurs animatora czasu wolnego

  - Kurs wychowawcy wypoczynku

  - Kurs na przewodnika turystyki

  - Kurs masażu I i II stopnia 

   

  Termin naboru zgłoszeń:

  od 17 lutego 2020 do 13 marca 2020.

   

  Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):

  - formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

  - formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

   

  Miejsce składania zgłoszeń na kursy dedykowane dla studentów kierunku: Turystyka i Rekreacja

  - Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, pokój 312, godz. 8.00 – 15.00 - u Pani dr inż. Julity Kalinowskiej (tel. 89 523 44 36)

   

   

  W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

  1) Inżynieria Środowiska

  2) Turystyka i Rekreacja

  Termin realizacji kursów i szkoleń:  semestr letni 2019-2020

   

  Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

  Pliki do pobrania:

  Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy

  zał. nr 2 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  zał. nr 3 do Regulaminu - deklaracja uczestnictwa

  zał. nr 4 do Regulaminu - kwestionariusz osobowy

  zał. nr 5 do Regulaminu - oświadczenie uczestnika

  zał. nr 6 do Regulaminu - umowa uczestnictwa

   

  KONTAKT

  Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

   

  Koordynator projektu:

  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

   

  Asystent koordynatora projektu:

  dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141