W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Wydział Geoinżynierii

Aktualności:

 • Uprzejmie informujemy, że 27 stycznia 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Tourism Ecology”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes z Szent István University Gödöllő, HU.

  Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się turystyką i rekreacją. Główne obszary działalności naukowej to środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i kulturowe aspekty turystyki, związane z nimi wyzwania globalne oraz rozwój zrównoważony. Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes, jako jedna z niewielu lub wręcz jedyna osoba na świecie, trzykrotnie uzyskał tytuł doktora habilitowanego w trzech różnych dyscyplinach naukowych (management and administration, environmental sciences and regional sciences) na trzech różnych uniwersytetach. Prof. Dávid jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, 23 monografii, i 74 rozdziałów w monografiach, dotyczących m.in. zagadnień zrównoważonego rozwoju turystyki.

  Cykl wykładów „Tourism Ecology” podzielony zostanie na 2 tury.

  Pierwsza cześć cyklu odbędzie się:

  27 stycznia 2021 – w godzinach: 9.00-11.15

  Druga część cyklu odbędzie się:

  27 stycznia 2021 – w godzinach: 11.45-14.00

   

  Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

  Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

  KOD ZESPOŁU: ihikmih

   

  Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Uprzejmie informujemy, że 12 oraz 13 stycznia 2021 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Systemy energii odnawialnej: Wpływ na środowisko”. Wykłady w języku polskim poprowadzi Pan Profesor Vasyl Zhelykh z Politechniki Lwowskiej we Lwowie (Lviv Polytechnic National University: Department of Heat and Gas Supply and Ventilation).

  Prof. Zhelykh Vasyl Mychailovych jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się inżynierią środowiska. Uzyskał łącznie 12 patentów (Ukraina). Jest autorem/współautorem 180 publikacji oraz książek z zakresu inżynierii środowiska. Wiele spośród opublikowanych artykułów dotyczy odnawialnych źródeł energii.