W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Wydział Nauk o Zdrowiu

Aktualności:

 •  

  Szanowni Studenci!

  Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 9. "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

  Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze letnim 2019/2020

  I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO - warsztaty:

  • Zasady współpracy w zespole terapeutycznym,
  • Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

  II OFERTA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO - warsztaty:

  • Nowoczesne techniki diagnostyczne dla położnych ultrasonografia,
  • Karmienie piersią w praktyce szpitala,
  • Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu - warsztaty psychologiczne.

  III. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

  • Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe,
  • Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
  • Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

  Oferta szkoleń i warsztatów adresowana jest dla studentów/ek studiów I i II stopnia kierunek pielęgniarstwo, I stopień kierunek położnictwo, I stopień kierunek ratownictwo medyczne. W pierwszej kolejności rekrutowani będą studenci z ostatniego roku studiów. W/w szkolenia i kursy będą powtarzane cyklicznie przez cztery kolejne lata.

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i kursach jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu lub kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Spotkanie informacyjne i jednocześnie rekrutacyjne odbędzie się w Szkole Zdrowia Publicznego, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn:

  • dla kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, 3 rok w terminie: 11 marzec, godz. 18.30, sala 313
  • dla kierunku Pielęgniarstwo II stopnia, 2 rok w terminie: 9 marzec, godz. 14.00, sala 9F,
  • dla kierunku Położnictwo 3 rok w terminie: 4 marzec, godz. 14.00, sala 101F,
  • dla kierunku Położnictwo 2 rok w terminie: 5 marzec, godz. 11.30, sala 321,
  • dla kierunku Ratownictwo 2, 3 rok w terminie: 10 marzec, godz. 14 30, sala 9F.

   

  Serdecznie zapraszam do udziału.

  KOORDYNATOR PROJEKTU

  dr n. med. Ewa Kupcewicz

   

   

  Załącznik z ogłoszeniem