Fundusze Europejskie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Rzeczpospolita PolskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Unii Europejskiej

W ramach realizacji projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania", od października 2020 r. wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line.

Zajęcia odbywać będą się z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm. 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Aktualności:

 • SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

  Szanowni Studenci!

  Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

  Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze zimowym/letnim 2022/2023

  I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – warsztaty:

  • Zasady współpracy w zespole terapeutycznym;
  • Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

  II. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

  • Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe;
  • Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
  • Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

  Oferta szkoleń i warsztatów adresowana jest dla studentów/ek 3 roku kierunku pielęgniarstwo I stopnia, 2 roku kierunku pielęgniarstwo II stopnia, 3 roku kierunku ratownictwo medyczne.

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

   Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Katedry Biologii Medycznej pokój nr 14 przy ulicy Żołnierskiej 14C w godzinach 8.00-15.00

  w dniach 29.11-02.12.2022r.

   

  Serdecznie zapraszam do udziału.

   

  KOORDYNATOR PROJEKTU

  dr n. med. Ewa Kupcewicz

 • SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

  Szanowni Studenci!

  Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

  Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze zimowym/letnim 2022/2023

  I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – warsztaty:

  • Zasady współpracy w zespole terapeutycznym;
  • Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

  II. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

  • Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe;
  • Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
  • Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

  Oferta szkoleń i warsztatów adresowana jest dla studentów/ek 3 roku kierunku pielęgniarstwo I stopnia, 2 roku kierunku pielęgniarstwo II stopnia, 3 roku kierunku ratownictwo medyczne.

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Katedry Biologii Medycznej pokój nr 14 przy ulicy Żołnierskiej 14C w godzinach 8.00-15.00

  w dniach 21-25.11.2022r.

  Serdecznie zapraszam do udziału.

   

  KOORDYNATOR PROJEKTU

  dr n. med. Ewa Kupcewicz

 • SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

  Szanowni Studenci!

  Rozpoczynamy uzupełniającą rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

  Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenie realizowane w terminie czerwiec/lipiec 2022 roku

  I. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

  • Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

  Oferta adresowana jest dla studentów/ek 2 oraz 3 roku kierunku ratownictwo medyczne.

   

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy złożyć bezpośrednio do Katedry Biologii Medycznej, Żołnierska 14C, 10-561 Olsztyn, pok.14

  w dniach 25-27.05.2022r.

   

   

  Serdecznie zapraszam do udziału.

  KOORDYNATOR PROJEKTU

  dr n. med. Ewa Kupcewicz

 • SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

  Szanowni Studenci!

  Rozpoczynamy uzupełniającą rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

  Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze letnim 2021/2022

  III. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

  • Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
  • Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

  Oferta szkoleń i warsztatów adresowana jest dla studentów/ek 2 oraz 3 roku kierunku ratownictwo medyczne.

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy złożyć bezpośrednio do Katedry Biologii Medycznej, Żołnierska 14C, 10-561 Olsztyn, pok.14

  w dniach 07-10.03.2022r.

   

  Serdecznie zapraszam do udziału.

  KOORDYNATOR PROJEKTU

  dr n. med. Ewa Kupcewicz

 • SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO 

  Szanowni Studenci!

  Rozpoczynamy uzupełniającą rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

  Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenie realizowane w semestrze letnim 2021/2022

  I. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenie:

  • Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe.

  Oferta szkolenia adresowana jest dla studentów/ek 2 oraz 3 roku kierunku ratownictwo medyczne.

   

  Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

  Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

  Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy złożyć bezpośrednio do Katedry Biologii Medycznej, Żołnierska 14C, 10-561 Olsztyn, pok.14

  w dniach 28.02-01.03.2022r.

  Serdecznie zapraszam do udziału.

  KOORDYNATOR PROJEKTU

  dr n. med. Ewa Kupcewicz